NTF är Sveriges viktigaste konsumentorganisation kring trafiksäkerhet. För att nå ut till fler konsumenter publicerar NTF informationspaket anpassade till särskilda målgrupper. För att kunna nå alla inom målgruppen, även de som inte läser svenska, översätts en hel del av materialet till engelska, persiska, arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Trafiksäkerhet på lätt svenska bygger i första hand på bilder och är därför inte översatt. Det vänder sig i huvudsak till asylsökande.

 

Den uppdaterade foldern/handledningen Trafiksäkerhet på lätt svenska beställs gratis, max 30 foldrar och 2 handledningar.

 

För större upplagor be om offert.